ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.biosutemeny.hu

Kérjük, mielőtt vásárolna, illetve aktív felhasználója szeretne lenni a www.biosutemeny.hu webáruháznak (a továbbiakban Webáruház), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát. 

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A Webáruházon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Lét-Reform Original kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Lét-Reform Original kft.  semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Webáruház használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

o A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online, házhoz szállítással  rendelhetőek meg. 

o A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, ill. előfordulhatnak tartalmi eltérések is a szövegben, amelyért felelősséget nem vállalunk. 

o Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Jelen szerződés 2018. május 22-tól határozatlan ideig érvényes.

1. Üzemeltetői adatok

Cégnév: Lét-Reform Original kft. 

Székhely: 1053, Budapest, Miklós utca 13. VIII/42

Levelezési cím: 2028 Pilismarót Táncsics Mihály utca 9/a.

Adószám: 14937299-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-926844

Bejegyző cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus elérhetőség: letreform@biosutemeny.hu

Telefonszám: 06 20 3563953

 

2. Rendelési információk

2.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha Ön regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia a Lét-Reform Original kft.  részére:

o Név,

o E-mail cím,

o Jelszó

o Telefonszám

o Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

o Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), amennyiben az a szállítás címétől eltér

A regisztráció sikeréről a Lét-Reform Original kft.  e-mailben tájékoztatja Önt. Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az létreform@biosutemeny.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Lét-Reform Original kft.  köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Lét-Reform Original kft-t.  Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

2.2. Rendelés menete

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. A kosárba helyezést követően a kosár tartalma automatikusan megjelenik a képernyőn. Amennyiben szeretne további terméket kosarába helyezni, a felugró ablakon válassza a "Vissza" gombot vagy a "Vásárlás folytatása" gombra kattintva tovább nézelődhet anélkül, hogy kosarának tartalma elveszne. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a a kosárba helyezett termékek listáját a Webáruház jobb felső sarkban található "Kosár Tartalma" gombra kattintva. A megjelenő felületen módosíthatja a termékek darabszámát vagy akár törölheti is a kosarából az gombra kattintva. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

2. Ha mindent rendben talált a kosarában, akkor a "Fizetés" gombra kell kattintania. Ezután a pénztár oldal jelenik meg. A megjelenő felületen vagy bejelentkezik a fiókjába vagy új fiókot regisztrál vagy a "Megrendelés vendégként" lehetőséget választja.  Bármely lehetőséget választja, a megjelenő adatlapot vagy bejelentkezési felületet értelemszerűen ki kell töltenie és a "Folytatás" gombra kattintania. Ezután kell megadni a szállítási és a számlázási címet. 

3. Átvétel módja:  Az előző pontban meghatározott adatlap kitöltését vagy a bejelentkezést követően tudja kiválasztani az átvételi módot és a "Folytatás" gombra kell kattintania.

4. Fizetés módja: A megjelenő felületen válassza ki a legmegfelelőbb fizetési módot. Ha elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót (az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával), akkor a "Rendelés fizetési kötelezettség" gombra kattintva tudja elküldeni a Lét-Reform Original kft.  részére a megrendelését.

5. Ezután megjelenik a "Rendelésed megerősítve" oldal, amely egy összefoglaló a leadott Rendelésről.

(A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, hogy ügyeljen a megadott adatok pontosságára, hiszen ezen adatok alapján kerülnek számlázásra, illetve szállításra a megrendelt termékek. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.)

2.3. Adatbeviteli hibák javítása

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Lét-Reform Original kft.  részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

2.4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása pénteken  12:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra minden megrendelés.

2.5. Termékek vételára

A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 2/8/5. pontjában tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

2.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Lét-Reform Original kft.  késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, az esetleges szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Ön rendelését már elküldte a Lét-Reform Original kft.  részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Lét-Reform Original kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a terméket, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Lét-Reform Original kft.  az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. E visszaigazoló e-mail a Lét-Reform Original kft.  részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Lét-Reform Original kft.  és Ön között.

A Lét-Reform Original kft.  fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén, az átutalt összeg (részben vagy egészben) 10 munkanapon belül visszautalásra kerül az Ön részére.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződésre magyar jogszabályok az irányadók.

2.7. Fizetési módok

Ön a következő fizetési módok közül választhat:

o Fizetés az áru átvételekor, utánvéttel

o Fizetés banki előre utalással,

2.8. Házhoz szállítás, információk

 1.)Kiszállítási határidő

A megrendelés teljesítése kedden 8-18 óra között  történik. 

Amennyiben egy rendeléshez Ön több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott termékek együtt lesznek kiszállítva. A Lét-Reform Original kft. törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő rajta kívül álló okok miatt (pl. posta MPL késedelme) nem tartható. 

2.)Kiszállítás módja

Webáruházunk megrendeléseit a Posta MPL  futárszolgálat szállítja házhoz. A csomagok kézbesítése kedden  történik 8-18 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Ez esetben Ön a megrendelésének végösszegét utánvételes fizetés választása esetén a csomag átvételekor közvetlenül a futárnak fizeti meg.  Banki átutalással történő fizetés esetén pedig a kiszállítást megelőzően teljesíti a Lét-Reform Original kft.  részére. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Amennyiben Ön a kiszállítást végző személy által megjelölt időpontban nem tartózkodik az Ön által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a Posta MPL futárszolgálat értesítést hagy a szállítási címen.  Amennyiben a  kiszállítás sikertelen, a posta visszaszállítja az Ön csomagját a Lét-Reform Original kft.  részére. 

3.) Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a Posta MPL futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Lét-Reform Original kft.  nem áll módjában elfogadni! A csomagnak a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a csomag mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. A  kiszállítást végző személy távozása után a Lét-Reform Original kft.  utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

4.) Átvételi pontra való kiszállítás nincs.

5.) Házhoz szállítás díjszabása

Megrendelésenként, súlytól függően változik. Egy csomag max. 20 kg lehet. 20 000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes. Az utánvét díja 500 Ft.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a Posta MPL futárnak, vagy előre átutalással rendezte az összeget! Az át nem vett, és a futár által visszahozott csomagok újra küldésére nincs lehetőség! A vásárlásakor érvényes szállítási feltételeket a Szállítási információk oldalon találja, amely a Lét-Reform Original kft.  Általános Szerződési Feltételeinek része.

2.9. Megrendelés személyes átvétele

Személyes átvételre nincs lehetőség.

3. Szavatosság és jótállás

3.1. Szavatosság

1.) Kellékszavatosság nincs.

2.)Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint

Ön termékszavatossági igényét a termék  gyártójával  és forgalmazójával a Lét-Reform Original kft.  szemben gyakorolhatja

3.2. Jótállás

A Lét-Reform Original kft nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. 

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:

Név: Lét-Reform Original kft. 

Cím: 1053, Budapest, Miklós utca 13. VIII/42.

E-mail: letreform@biosutemeny.hu

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Lét-Reform Original kft.  nem kötelezhető bármely szavatossági igény teljesítésére.

4. Panaszkezelés

A vásárló a Webáruháznak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével:

E-mail: letreform@biosutemeny.hu

Telefon: 06 20 3563953

Levelezés: 1053, Budapest, Miklós utca 13. VIII/42.

hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Lét-Reform Original kft. azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Lét-Reform Original kft  a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,

b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni. A Lét-Reform Original kft  az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Önhöz eljusson. Ha a panaszt a Lét-Reform Original kft  elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Lét-Reform Original kft  köteles öt évig megőrizni.

5. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Lét-Reform Original kft  és Ön között esetlegesen fennálló jogvita Lét-Reform Original kft-vel  való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00

Telefon, fax: (+36-1) 269-0703

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

6. Felelősség

Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Lét-Reform Original kft  nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Lét-Reform Original kft  kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Lét-Reform Original kft  ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Lét-Reform Original kft nem vállal felelősséget.

A Lét-Reform Original kft  nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben Ön a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Lét-Reform Original kft -nek. Ha a Lét-Reform Original kft jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7. Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Lét-Reform Original kft  a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Lét-Reform Original kft  előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a Lét-Reform Original kft  előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Lét-Reform Original kft előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Lét-Reform Original kft  Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

8. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

8.1. A Lét-Reform Original kft  az árváltozás és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Webáruházban való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra.

8.2. A Lét-Reform Original kft  jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9. Tulajdonjog fenntartás

9.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Lét-Reform Original kft  tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis - bármely okból - az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Lét-Reform Original kft  irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A Lét-Reform Original kft  fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.